Pengadilan Pajak

Pengadilan PajakPasal
Deskripsi
1Definisi
2
Kedudukan Pengadilan Pajak
3
Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak
4
Tempat Sidang Pengadilan Pajak
5
Pembianaan dalam Pengadilan Pajak
6
Susunan Pengadilan Pajak
7
Pimpinan Pengadilan Pajak
8
Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Pajak
9
Persyaratan Hakim, Hakim Ad Hoc dan Tata Cara Penunjukan Hakim Ad Hoc
10
Sumpah Jabatan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim
11
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Hakim, Wakil Ketua dan Sekretaris/Panitera
12
Ketentuan Rangkap Jabatan bagi Hakim
13
Pemberhentian dengan Hormat bagi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim
14
Pemberhentian Tidak Hormat bagi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim
15
Pengajuan Usul Pemberhentian bagi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim
16
Majelis Kehormatan Hakim
17
Pemberhentian Sementara bagi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim
18
Pemberhentian Sementara dengan Surat Perintah Penangkapan atau Penuntutan Tanpa Penahanan
19
Pengembalian Jabatan Akibat Tuduhan yang Tidak Terbukti
20
Penangkapan dan Penahanan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim
21
Tata Cara Pemberhentian Sementara, Pemberhentian dengan Hormat dan Pemberhentian Tidak Hormat
22
Protokoler dan Tunjangan
23
Tugas Sekretaris
24
Sumpah Jabatan bagi Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Sekretaris Pengganti
25
Status Kepegawaian dan Rangkap Jabatan bagi Sekretaris
26
Syarat Pengangkatan Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Sekretaris Pengganti
27
Kedudukan Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Sekretaris Pengganti
28
Aturan Pelaksanaan Organisasi Kesekretariatan
29
Panitera
30
Sumpah Jabatan bagi Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Pengganti
31
Tugas dan Wewenang Pengadilan Pajak
32
Tugas dan Wewenang Pengadilan Pajak dalam Pengawasan Kuasa Hukum
33
Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Pajak
34
Kuasa Hukum
35
Tata Cara Pengajuan Banding
36
Syarat Pembuatan Surat Banding
37
Ketentuan Pemohon Banding
38
Jangka Waktu Pelengkapan Surat Banding
39
Pencabutan Banding
40
Tata Cara Gugatan
41
Ketentuan Penggugat
42
Pencabutan Gugatan
43
Gugatan dan Pelaksanaan Penagihan Pajak atau Kewajiban Perpajakan
44
Jangka Waktu Permintaan Surat Uraian Banding, Surat Tanggapan, Surat Banding dan Surat Gugatan
45
Jangka waktu Penyerahan dan Pengiriman Surat Uraian Banding, Surat Tanggapan dan Surat Bantahan
46
Keterangan Lisan dalam Persidangan
47
Kewenangan Ketua Menunjuk Majelis untuk Memeriksa dan Memutus Sengketa Pajak 
48
Jangka Waktu Persidangan Banding dan Gugatan oleh Majelis atau Hakim Tunggal
49
Pemeriksaan dengan Acara Biasa
50
Tata Cara Pemeriksaan dengan Acara Biasa
51
Pengunduran Diri dalam Persidangan bagi Hakim Ketua, Hakim Anggota atau Panitera terkait Hubungan Keluarga
52
Pengunduran Diri dalam Persidangan bagi Hakim Ketua, Hakim Anggota atau Panitera terkait Kepentingan Sengketa
53
Pemberian Keterangan Lisan untuk Pemohon Banding atau Penggugat
54
Tata Cara Pelaksanaan Persidangan
55
Kehadiran Saksi dalam Persidangan
56
Tata Cara Pemberian Keterangan Saksi dalam Persidangan
57
Pihak-Pihak yang Tidak Boleh Didengar Keterangannya Sebagai Saksi dalam Persidangan
58
Hak Penolakan Pemberian Saksi dalam Persidangan
59
Peniadaan Kewajiban Merahasiakan Segala Sesuatu Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jabatan
60
Tata Cara Penyampaian Pertanyaan Kepada Saksi
61
Penunjukan Ahli Alih Bahasa Asing
62
Penunjukan Ahli Alih Bahasa bagi Pihak Berkebutuhan Khusus
63
Sumpah bagi Saksi dalam Persidangan
64
Ketentuan Jangka Waktu Pelaksanaan Persidangan
65
Kewenangan Majelis atau Hakim Tunggal dalam Pemeriksaan dengan Acara Cepat
66
Sengketa dalam Pemeriksaan dengan Acara Cepat
67
Ketentuan Tanpa Surat Uraian Banding, Surat Tanggapan dan Surat Bantahan dalam Persidangan dengan Uraian Cepat
68
Pemeriksaan dengan Acara Cepat
69
Jenis-Jenis Alat Bukti
70
Surat atau Tulisan yang Dapat Digunakan Sebagai Alat Bukti
71
Keterangan Ahli
72
Pihak yang Dapat Memberikan Keterangan Ahli
73
Bukti atas Keterangan Pribadi Saksi
74
Kekuatan Hukum Keterangan Saksi
75
Pengetahuan Hakim
76
Kewenangan Hakim terkait Bukti
77
Ketentuan Putusan Pengadilan
78
Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan
79
Musyawarah dalam Pengambilan Putusan Pemeriksaan
80
Hasil Putusan Pengadilan
81
Jangka Waktu Putusan Pemeriksaan
82
Jangka Waktu Putusan Pemeriksaan dengan Acara Cepat
83
Pengucapan Putusan Pengadilan Pajak
84
Ketentuan Putusan Pengadilan Pajak
85
Berita Acara Sidang
86
Pelaksaan Putusan Pengadilan Pajak
87
Ketentuan Imbalan Bunga pada Kelebihan Pembayaran Pajak
88
Salinan Putusan dan Salinan Penetapan Pengadilan Pajak
89
Pengajuan Peninjauan Kembali
90
Hukum Acara dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali
91
Alasan Permohonan Peninjauan Kembali
92
Jangka Waktu Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali
93
Ketentuan Permohonan Peninjauan Kembali
94
Ketentuan Peralihan
95
Putusan atas Banding atau Gugatan yang Diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
96
Ketentuan Penutup
97
Penamaan Undang-Undang
98
Pemberlakuan Undang-UndangMUC Consulting
Kantor Surabaya
  • Gedung Graha Pena Lt 15
  • Jalan Ahmad Yani 88 Surabaya
  • Email : sby@mucglobal.com
  • Telepon : +6231-8284256 / +6231-8202180

Pengakuan Global
Global Recognition | Word Tax Global Recognition | Word TP
Media Sosial
© 2023 All Rights Reserved


Whatsapp